Telefon: 537-969-484   E-mail: biuro@agencja365.pl

Umowa Użyczenia Samochodu do Urzędu Pracy - Czemu jest potrzebna?

Spis treści:

Umowa użyczenia samochodu do Urzędu Pracy (PUP) jest kluczowym dokumentem, który umożliwia bezpłatne korzystanie z pojazdu na potrzeby realizacji zadań urzędowych. Wzór umowy powinien być starannie przygotowany, aby zabezpieczyć interesy obu stron - użyczającego oraz urzędu. Często samochody są potrzebne do przeprowadzenia kontroli, dojazdów na spotkania czy szkolenia pracowników, co sprawia, że użyczenie, a nie zakup czy długoterminowy najem, jest rozwiązaniem zarówno ekonomicznym, jak i praktycznym.

Umowa Użyczenia Samochodu do Urzędu Pracy - Co powinna zawierać?

Każda umowa użyczenia samochodu do Urzędu Pracy powinna być zawarta w formie pisemnej, zgodnie z art. 710 kodeksu cywilnego, co gwarantuje jasność postanowień i prawną pewność obu stron. Wzór umowy powinien zawierać:

 • Dane identyfikacyjne obu stron (użyczającego i biorącego, czyli urzędu),
 • Opis przedmiotu umowy (marka, model, numer rejestracyjny, pojemność silnika),
 • Czas trwania umowy (określony lub nieokreślony),
 • Warunki dotyczące użytkowania pojazdu (np. zakres dozwolonych czynności, ograniczenia),
 • Obowiązki użyczającego (np. utrzymanie pojazdu w dobrym stanie technicznym),
 • Obowiązki biorącego (np. używanie pojazdu zgodnie z przeznaczeniem),
 • Zasady dotyczące ubezpieczenia pojazdu oraz odpowiedzialność za ewentualne szkody.

Zasady Korzystania w Ramach Umowy Użyczenia Samochodu do Urzędu Pracy

Zasady korzystania z samochodu użyczonego do Urzędu Pracy powinny być jasno sprecyzowane w umowie, aby zapobiegać nieporozumieniom. Samochód powinien być używany wyłącznie w celach związanych z działalnością urzędu. Należy zwrócić uwagę na konieczność przestrzegania przepisów drogowych przez osoby kierujące pojazdem, a także obowiązek regularnego dokonywania przeglądów technicznych i napraw. Umowa powinna również określać, jakie działania są sprzeczne z umową, co może prowadzić do jej rozwiązania lub konieczności naprawienia szkody.

Kluczowe Postanowienia Umowy Użyczenia Samochodu do Urzędu Pracy

Ważne jest, aby umowa użyczenia samochodu do Urzędu Pracy precyzyjnie określała kluczowe postanowienia, które zabezpieczają obie strony umowy przed ewentualnymi problemami. Należy w szczególności zwrócić uwagę na:

 • Czas trwania umowy – czy jest zawarta na czas oznaczony lub nieokreślony oraz warunki jej przedłużenia czy rozwiązania.
 • Zgoda na podużyczenie – czy i w jakich warunkach biorący może przekazać pojazd innej osobie do użytku.
 • Procedury w przypadku wypadku lub uszkodzenia pojazdu – jakie kroki należy podjąć, kto ponosi koszty naprawy.
 • Warunki wypowiedzenia umowy – zarówno przez użyczającego, jak i biorącego, oraz okresy wypowiedzenia.
 • Postanowienia dotyczące zwrotu pojazdu – stan pojazdu przy zwrocie, obowiązki związane z jego kondycją.

Prawidłowo skonstruowana umowa użyczenia samochodu do Urzędu Pracy jest gwarancją, że obie strony będą zadowolone z jej warunków, a pojazd będzie służył publicznym celom w sposób efektywny i zgodny z prawem.

Załączniki do pobrania:

Umowa Użyczenia samochodu do PUP 

Zadzwoń: 537-969-484