Telefon: 537-969-484   E-mail: biuro@agencja365.pl

Pliki cookies

POLITYKA COOKIES

Ta Polityka Cookies określa reguły zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Sprzętach Klientów używających z Strony do celów zapewnienia usług drogą elektroniczną przez Administratora Strony.

§ 1 DEFINICJE

 • Portal - strona internetowy działający pod adresem pozyskajdotacje.pl
 • Portal zewnętrzny - portale internetowe współpracowników, usługodawców lub usługobiorców Administratora
 • Operator - Agencja365.pl Sp. z o.o., prowadząca działalność pod adresem: ul. Wspólna 3, 41-200 sosnowiec, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 644 355 00 79, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony oraz przechowująca i dostępująca do informacji w urządzeniach Użytkownika
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Zarządca dostarcza usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu.
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie użytkownika wraz z softwarem, za pośrednictwem, którego Klient dostępuje do Serwisu
 • Cookies (ciasteczka) - informacje tekstowe kolekcjonowane w formie plików lokalizowanych na Sprzęcie Klienta

§ 2 RODZAJE COOKIES

 • Cookies wewnętrzne - pliki zapisywane i wczytywane z Sprzętu Klienta przez system teleinformatyczny Portalu
 • Cookies zewnętrzne - informacje zapisywane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Portali zewnętrznych
 • Cookies sesyjne - informacje umieszczane i odczytane z Urządzenia Użytkownika przez Stronę lub Strony zewnętrzne podczas jednej sesji danego Sprzętu. Po zamknięciu sesji pliki są skasowane z Sprzętu Klienta.
 • Ciasteczka trwałe - informacje zapisywane i odczytane z Sprzętu Użytkownika przez Portal lub Strony zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zamknięciu sesji Sprzętu chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Sprzętu.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO

 • Mechanizmy składowania i odczytu - Środki składowania i odczytu Cookies nie pozwalają na ściągania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest prawie niemożliwe.
 • Ciasteczka wewnętrzne - wykorzystane przez Zarządcę Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla Sprzętów Użytkowników
 • Ciasteczka zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Cookie.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH WYKORZYSTYWANE SĄ PLIKI COOKIE

Udoskonalenie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Zarządca może przechowywać w plikach Cookie informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika związanych z Strony aby poprawić, podnieść jakość i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Portal.

Autentykacja - Zarządca wykorzystuje pliki Cookie do potrzeb zalogowania Użytkowników w Stronie.

Promocja i reklama - Administrator oraz Strony zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do potrzeb marketingowych oraz prezentowania reklam Klientów.

Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbirania i analizowania danych statystycznych takich jak np. statystyki wejść, statystyki Sprzętów Klientów czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te kolekcjonowane są w celu badania i ulepszania Portal.

Prezentowanie usług multimedialnych - Administrator oraz Portale zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do prezentowania Klientom usług multimedialnych.

Platformy społecznościowe - Administrator oraz Portale zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do wsparcia usług społecznościowych

§ 5 STRONY ZEWNĘTRZNE

Zarządca może kooperować z wymienionymi serwisami zewnętrznymi, które mogą umieszczać pliki Cookie na Urządzeniach Klienta:

 • Google (Analytics, Youtube, inne)
 • Facebook
 • HotJar
 • Strony obsługujące czaty online (typu Czater, Smartsupp, inne)
 • Firma hostingowa

§ 6 OPCJE USTALANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA I DOSTĘPU NA SPRZĘTACH KLIENTA PRZEZ STRONĘ I PORTALE ZEWNĘTRZNE

 • Użytkownik może w każdej chwili, samodzielnie zmodyfikować ustawienia dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookies w swojej przeglądarce internetowej.
 • Klient ma możliwość w dowolnym momencie skasować wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu.

§ 7 ZRZECZENIE SIĘ ODPOWIEDZIALNOŚCI

 • Operator podejmuje wszystkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczonych w plikach Cookie. Należy jednak zauważyć, że gwarancja bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym aktywności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń urządzenia, z którego korzysta.
 • Administrator nie przyjmuje odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, podszywanie się pod sesję Użytkownika lub ich skasowanie, na skutek świadomej lub nieświadomej aktywności Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi może być zainfekowane Sprzęt Użytkownika.
 • Użytkownicy powinni przestrzegać zasad cyberbezpieczeństwa w sieci, aby zabezpieczyć się przed zagrożeniami wymienionymi w poprzednim punkcie.
 • Usługi świadczone przez trzecie strony są poza kontrolą Administratora. Te podmioty mogą w dowolnym momencie zmieniać swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. Administrator nie odpowiada, na tyle na ile pozwala na to prawo, za działanie plików cookies używanych przez strony partnerskie. Użytkownicy mogą w każdej chwili samodzielnie zarządzać zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla dowolnej witryny.

§ 8 WYMAGANIA STRONY

 • Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Sprzęcie Użytkownika może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie niektórych funkcji Strony.
 • Operator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku, gdy Klient ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

§ 9 ZMIANY W POLITYCE COOKIE

 • Operator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności informowania o tym klientów.
 • Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie.
 • Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie.

Zadzwoń: 537-969-484